krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Międzynarodowa konferencja naukowa

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

KOMUNIKAT  DZIEKANA 

nr  53/2015  z dnia 6 października 2015 r.

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

Niniejszym powiadamiam Koleżanki i Kolegów, iż 27 listopada 2015 roku, w Centrum Regionalnym Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy w Kijowie, odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa

 
Polityka karna Ukrainy i Unii Europejskiej: rozwój i strategia”.

 
Konferencja prowadzona będzie w języku ukraińskim, angielskim oraz rosyjskim. Szczegółowe informacje oraz formularze zamieszczam w załączeniu.

Zachęcam Koleżanki i Kolegów do udziału w konferencji w ramach zacieśniania stałej współpracy Izby Adwokackiej w Łodzi z Adwokaturą Ukraińską. Będzie to kolejna okazja do nawiązania kontaktów z adwokatami z Ukrainy oraz  wymiany doświadczeń.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Dziekan                                                                  

ORA w Łodzi                         

adw. Jarosław Zdzisław Szymański

Informacja dotycząca konferencji „Polityka karna Ukrainy i Unii Europejskiej: rozwój i strategia”
Informacja dotycząca konferencji „Polityka karna Ukrainy i Unii Europejskiej: rozwój i strategia”Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

1949-2019 – 70 lat Adwokatury Łódzkiej album jubileuszowy

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!