krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

ŻEGNAMY CZŁONKA ŁÓDZKIEJ PALESTRY

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi z głębokim smutkiem zawiadamia, że zmarł

śp. Prof. LESZEK SŁUGOCKI
Adwokat Doktor hab. n. pr.

Wybitny erudyta i humanista, godnie reprezentujący zawód adwokata i naukę polską.
Autor wielu opracowań naukowych o tematyce prawniczej i wykładowca.
Długoletni redaktor łódzkiej „Palestry”. Członek wielu merytorycznych Komisji ORA w Łodzi.
Współzałożyciel i współpracownik Ośrodka Badawczego Adwokatury.

Odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym, Złotym Krzyżem Zasługi,
laureat nagrody naukowej Polskiej Akademii Nauk.

W Zmarłym Adwokatura Łódzka utraciła wybitną indywidualność,
człowieka o wysokim autorytecie zawodowym i naukowym, powszechnie szanowanego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 4 stycznia 2019 r. o godz. 12:30
na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Ogrodowej w Łodzi.

W imieniu adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi
wyrazy współczucia najbliższej Rodzinie Zmarłego
Składają

DZIEKAN
i Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi
oraz pracownicy Biura ORA