Konkurs krasomówczy

W dniach 28-29 maja 2021 r. ORA w Łodzi była gospodarzem środowiskowego etapu Konkursu Krasomówczego 2021 r.