krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Koleżance Adwokat

Czesławie Pawłowskiej
Wieloletniemu Członkowi ORA w Łodzi

Koleżance Adwokat

Julicie Pawłowskiej

Koledze Adwokatowi

Sławomirowi Szatkiewiczowi
Sekretarzowi ORA w Łodzi

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Męża, Taty, Teścia
śp. prof. Janusza Pawłowskiego

składają

DZIEKAN
adw. Jarosław Zdzisław Szymański
i Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi

Koło Adwokatów Seniorów

a także pracownicy biura ORA