krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Polityka prywatności

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

Politykę podzieliliśmy na trzy części:

 1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych;
 3. informacje o plikach cookies.

Spis treści

Część I – Postanowienia ogólne.
Administrator
Pojęcia używane w Polityce prywatności
Zabezpieczenie danych osobowych.
Twoje prawa dotyczące danych osobowych.
Prawo sprzeciwu.
Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Anonimowość.
Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania.

Część II – Informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami.
Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu.

Część III – Informacje o plikach cookies.
Czym są pliki cookies i po co je stosujemy.
Rodzaje plików cookies.
Jak usunąć pliki cookies.
Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu.
Zewnętrzne pliki cookies.

Część I – Postanowienia ogólne

§ 1

Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Izba Adwokacka w Łodzi (90-531) przy ul. Wólczańskiej 199, NIP: 7251053730, REGON: 007015246.i. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.
 2. Możesz się z nami skontaktować:
  – listownie: ul. Wólczańska 199, 90-531 Łódź,
  – e-mailem na adres: ora.lodz@adwokatura.pl,
  – telefonicznie pod numerem: 42 632 78 12.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest r.pr. dr Dominik Lubasz. Możesz skontaktować się z nim pod adresem e-mail: iod.lodz@lodz.adwokatura.pl

§ 2

Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. „Serwis” – serwis internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem www.lodz.adwokatura.pl,
 2. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
 3. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj.

§ 3

Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.

§ 4

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

  1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. możesz dokonywać ich sprostowania,
  3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
  5. W drugiej części Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. Przy niektórych formularzach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
  6. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 2 Polityki.

§ 5

Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz takie prawo w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 2 Polityki.

§ 6

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych. Tutaj jest link do strony internetowej Prezesa Urzędu.

 

§ 7

Anonimowość

Masz możliwość korzystania z usług udostępnionych w Serwisie w sposób anonimowy.

 

§ 8

Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się na stronie www.lodz.adwokatura.pl oraz w naszej siedzibie.

Część II – Informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§ 9

Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

W celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.

2. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy lub odpowiedzi na Twoją wiadomość.
 

6. Komu przekażemy Twoje dane?

Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas.

7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

§ 10

Rejestracja konta w Serwisie

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:
 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy? 

 1. Wykonania umowy o założenie konta w Serwisie oraz jego prowadzenia i obsługi, 

 1. Jakie masz prawa? 

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia danych na warunkach określonych w RODO. 

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane? 

Jest to dobrowolne. Bez podania danych nie będziesz mógł założyć konta w Serwisie. 

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?  

 1. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz nasz prawnie uzasadniony interes.  

 1. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem? 

Zapewnienie prawidłowego prowadzenia i obsługi konta

 1. Komu przekażemy dane? 

 1. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu, serwisantom i dostawcom systemów informatycznych,

 2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas.

 1. Jak długo będziemy przetwarzać dane?  

Przez czas: 

 1. trwania umowy o założenie konta w Serwisie oraz czas niezbędny do wykazania prawidłowości realizacji umowy, 

 1. niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych. 

 

 • TRANSFERY DO USA

Polityka prywatności (https://lodz.adwokatura.pl/polityka-prywatnosci/; https://ekronika.pl/polityka-prywatnosci/)

§ 14 ust. 1 obu Polityk prywatności powinien zostać zmieniony, zgodnie z poniższą treścią:

 1. Pliki cookies zamieszczane na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Jeśli w związku z tym przekazaniem Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, wówczas nastąpi to na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.

 • Obowiązek informacyjny dla pracowników kontrahentów (klientów)/osób wskazanych do kontaktu/ członków Zarządu i osób reprezentujących kontrahenta (klienta)

Administratorem danych osobowych jest Izba Adwokacka w Łodzi z siedzibą w Łodzi (90-531) przy ul. Wólczańskiej 199, adres e-mail: ora.lodz@adwokatura.pl, numer telefonu 42 632 78 12, NIP: 7251053730, REGON: 007015246. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod.lodz@lodz.adwokatura.pl.

 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane będą przetwarzane w celu: realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu,

Nie będą Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Państwa sytuację.

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: identyfikacyjne, kontaktowe.

Administrator pozyskał Państwa dane od swojego Kontrahenta, będącego Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą lub z ogólnodostępnych rejestrów (np. KRS) w przypadków członków organów reprezentujących Kontrahenta.

Podstawą prawną przetwarzania jest:

 1. art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie), tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na działaniach związanych z ustaleniem warunków zawarcia umowy z Kontrahentem oraz ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem wraz z zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzeniu roszczeń i obrony przed nimi, a także budowaniem relacji i dbaniem o wizerunek Administratora oraz relacje z Kontrahentem.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 1. podmioty świadczące usługi księgowo-płacowe, audytorskie, prawne lub windykacyjne,

 2. podmioty dostarczające systemy, oprogramowanie i narzędzia, z których korzysta Administrator,
 3. podmioty świadczące usługi informatyczne i hostingowe,

 4. podmioty dostarczające usługi pocztowe i kurierskie,

 5. podmioty świadczące usługi windykacyjne,

 6. banki lub platformy bankowości elektronicznej,

 7. firma świadcząca usługi ochrony.

Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych poza strefę EOG.

Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

 

 • Obowiązek informacyjny dla osób korzystających z bezpłatnej pomocy prawnej w ORA (stacjonarnie)

Administratorem danych osobowych jest Izba Adwokacka w Łodzi z siedzibą w Łodzi (90-531) przy ul. Wólczańskiej 199, adres e-mail: ora.lodz@adwokatura.pl, numer telefonu 42 632 78 12, NIP: 7251053730, REGON: 007015246. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod.lodz@lodz.adwokatura.pl.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia nieodpłatnej pomocy prawnej – przez czas niezbędny do realizacji tego zadań, a po jego zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W przypadku, kiedy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, wówczas przysługuje Państwu możliwość jej wycofania w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na dotąd powzięte czynności.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich wskazania nie będzie możliwe świadczenie pomocy prawnej.

Nie będą Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: adwokat delegowany do udzielenia pomocy prawnej oraz kontrahenci świadczący usługi IT na rzecz Izby.

Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG.

Część III – Informacje o plikach cookies

§ 10

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 1. W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  • marketingowych polegających na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowałeś w Serwisie; dzięki temu dopasowujemy jego treść do Twoich zainteresowań i potrzeb, przykładowo generujemy dla Ciebie spersonalizowane treści; dopasowujemy również reklamy wyświetlane Ci na innych serwisach do tego co oglądałeś w naszym Serwisie i do Twoich zainteresowań, przykładowo możemy na serwisie informacyjnym wyświetlić Ci reklamę z promocją usługi, którą oglądałeś w naszym Serwisie,
  • obsługi liczników odwiedzin,
  • statystycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz z Serwisu,

§ 11

Rodzaje plików cookies

W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

 1. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
 2. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,
 3. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym serwisie.

§ 12

Jak usunąć pliki cookies

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
 2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 13

Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł skorzystać z formularza kontaktowego lub przesłać nam swojej kandydatury na stanowisko pracy.

§ 14

Zewnętrzne pliki cookies

 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców.
 2. Korzystamy z usług:
 • Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Usługi te pomagają nam analizować ruch w Serwisie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu.