krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Polityka prywatności

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

Politykę podzieliliśmy na trzy części:

 1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych;
 3. informacje o plikach cookies.

Spis treści

Część I – Postanowienia ogólne.

1) Administrator
2) Pojęcia używane w Polityce prywatności
3) Zabezpieczenie danych osobowych
4) Twoje prawa dotyczące danych osobowych
5) Prawo sprzeciwu
6) Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7) Anonimowość
8) Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 

Część II – Informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami.

1) Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu
2) Rejestracja konta w Serwisie
3) Informacje dla pracowników kontrahentów (klientów)/osób wskazanych do kontaktu/ członków Zarządu i osób reprezentujących kontrahenta (klienta)
4) Obowiązek informacyjny dla osób korzystających z bezpłatnej pomocy prawnej w ORA (stacjonarnie)
5) Działalność infolinii Adwokackiego Centrum Mediacji

 

Część III – Informacje o plikach cookies.

1) Czym są pliki cookies i po co je stosujemy
2) Rodzaje plików cookies
3) Jak usunąć pliki cookies
4) Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu.
5) Zewnętrzne pliki cookies.

Część I – Postanowienia ogólne

§ 1

Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Izba Adwokacka w Łodzi (90-531) przy ul. Wólczańskiej 199, NIP: 7251053730, REGON: 007015246.i. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.
 2. Możesz się z nami skontaktować:
  – listownie: ul. Wólczańska 199, 90-531 Łódź,
  – e-mailem na adres: ora.lodz@adwokatura.pl,
  – telefonicznie pod numerem: 42 632 78 12.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest r.pr. dr Dominik Lubasz. Możesz skontaktować się z nim pod adresem e-mail: iod.lodz@lodz.adwokatura.pl

§ 2

Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. „Serwis” – serwis internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem www.lodz.adwokatura.pl,
 2. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
 3. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj.

§ 3

Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.

§ 4

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

  1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. możesz dokonywać ich sprostowania,
  3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
  5. W drugiej części Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. Przy niektórych formularzach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
  6. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 2 Polityki.

§ 5

Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz takie prawo w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 2 Polityki.

§ 6

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych. Tutaj jest link do strony internetowej Prezesa Urzędu.

 

§ 7

Anonimowość

Masz możliwość korzystania z usług udostępnionych w Serwisie w sposób anonimowy.

 

§ 8

Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się na stronie www.lodz.adwokatura.pl oraz w naszej siedzibie.

Część II – Informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§ 9

Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
W celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.

2. Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy lub odpowiedzi na Twoją wiadomość. 

6. Komu przekażemy Twoje dane?
Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas.

7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

§ 10

Rejestracja konta w Serwisie

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:
 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  Wykonania umowy o założenie konta w Serwisie oraz jego prowadzenia i obsługi.

 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia danych na warunkach określonych w RODO.

 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Bez podania danych nie będziesz mógł założyć konta w Serwisie.

 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?
  Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz nasz prawnie uzasadniony interes.

 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Zapewnienie prawidłowego prowadzenia i obsługi konta.

 6. Komu przekażemy dane?
  1. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu, serwisantom i dostawcom systemów informatycznych,
  2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas.

 7. Jak długo będziemy przetwarzać dane?
  Przez czas:
  1. trwania umowy o założenie konta w Serwisie oraz czas niezbędny do wykazania prawidłowości realizacji umowy,
  2. niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.

§ 11

Informacje dla pracowników kontrahentów (klientów) / osób wskazanych do kontaktu / członków Zarządu i osób reprezentujących kontrahenta (klienta)

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora

 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.

 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na działaniach związanych z ustaleniem warunków zawarcia umowy z kontrahentem oraz ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem wraz z zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzeniu roszczeń i obrony przed nimi, a także budowaniem relacji i dbaniem o wizerunek Administratora oraz relacje z Kontrahentem.

 6. Komu przekażemy dane?
  1) Podmioty świadczące usługi księgowo-płacowe, audytorskie, prawne lub windykacyjne,
  2) Podmioty dostarczające systemy, oprogramowanie i narzędzia, z których korzysta Administrator,
  3) Podmioty świadczące usługi informatyczne i hostingowe,
  4) Podmioty dostarczające usługi pocztowe i kurierskie,
  5) Podmioty świadczące usługi windykacyjne,
  6) Banki lub platformy bankowości elektronicznej,
  7) Firma świadcząca usługi ochrony.

 7. Jak długo będziemy przetwarzać dane?
  Przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu.

§ 12

Obowiązek informacyjny dla osób korzystających z bezpłatnej pomocy prawnej w ORA (stacjonarnie)

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  Dla zapewnienia nieodpłatnej pomocy prawnej.

 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia danych na warunkach określonych w RODO. 

 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich wskazania nie będzie możliwe świadczenie pomocy prawnej.

 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?
  Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a i f RODO, czyli niezbędność do wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Izbę, zaś w przypadku danych szczególnych kategorii: zgoda oraz niezbędność do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.

 5. Czy możesz wycofać zgodę?
  W przypadku, kiedy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas przysługuje możliwość jej wycofania w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na dotąd powzięte czynności.

 6. Komu przekażemy dane?
  1) Adwokatowi delegowanemu do udzielenia pomocy prawnej
  2) Kontrahentom świadczącym usługi IT na rzecz Izby.

 7. Jak długo będziemy przetwarzać dane?
  Przez czas niezbędny do realizacji tego zadania, a po jego zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora.

§ 13

Działalność infolinii Adwokackiego Centrum Mediacji

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  W celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania skierowane do nas za pośrednictwem infolinii ACM dotyczące mediacji (zasad prowadzenia, korzyści, kosztów itp.).

 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  W związku z działalnością infolinii będziemy przetwarzać tylko dane kontaktowe (numer telefonu), nie będziemy natomiast pytać o Twoje dane identyfikacyjne. Przekazanie dodatkowych danych jest dobrowolne.

 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?
  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Informowanie o działalności Adwokackiego Centrum Mediacji oraz promocja mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów.

 6. Komu przekażemy dane?
  Dostawcom usług telekomunikacyjnych, którzy prowadzą infolinię Adwokackiego Centrum Mediacji.

 7. Jak długo będziemy przetwarzać dane?
  Przez czas potrzebny na udzielenie informacji w sprawie której kontaktujesz się z Centrum.

Część III – Informacje o plikach cookies

§ 14

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 1. W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  • marketingowych polegających na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowałeś w Serwisie; dzięki temu dopasowujemy jego treść do Twoich zainteresowań i potrzeb, przykładowo generujemy dla Ciebie spersonalizowane treści; dopasowujemy również reklamy wyświetlane Ci na innych serwisach do tego co oglądałeś w naszym Serwisie i do Twoich zainteresowań, przykładowo możemy na serwisie informacyjnym wyświetlić Ci reklamę z promocją usługi, którą oglądałeś w naszym Serwisie,
  • obsługi liczników odwiedzin,
  • statystycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz z Serwisu,

§ 15

Rodzaje plików cookies

W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

 1. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
 2. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,
 3. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym serwisie.

§ 16

Jak usunąć pliki cookies

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
 2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 17

Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł skorzystać z formularza kontaktowego lub przesłać nam swojej kandydatury na stanowisko pracy.

§ 18

Zewnętrzne pliki cookies

 1. Pliki cookies zamieszczane na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Jeśli w związku z tym przekazaniem Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, wówczas nastąpi to na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.
 2. Korzystamy z usług:
 • Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Usługi te pomagają nam analizować ruch w Serwisie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu.