krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Koleżance Adwokat

Danucie Duczyńskiej – Traut

Koledze Adwokatowi

Franciszkowi Traut

Koleżance Adwokat

Annie Kozaneckiej – Traut

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Męża, Ojca, Teścia

W imieniu adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi

składają

DZIEKAN

i Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi

oraz pracownicy biura ORA