krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

NEKROLOG – Ś.P. ADW. LECH JAN GĄSECKI

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi w głębokim poruszeniu i smutku zawiadamia,

że dnia 7 maja 2016 r. zmarł w wieku 63 lat

 

Ś.P.

adw. LECH  JAN GĄSECKI

B. Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi

 

Wpisany na listę adwokatów w 1982 r., wybitny adwokat, ceniony, aktywny, wieloletni działacz samorządu adwokackiego – pełniący w przeszłości funkcje: Wicedziekana ORA w Łodzi, Sekretarza, Delegata na Krajowe Zjazdy Adwokatury, Przewodniczącego Komisji ds. form wykonywania zawodu, Rzecznika Dyscyplinarnego ORA w Łodzi, patrona zespołów adwokackich z ramienia ORA w Łodzi, członka Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich, Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów, egzaminatora komisji egzaminacyjnych aplikanckich i adwokackich, patrona i wychowawcy młodego pokolenia adwokatów, czynnego uczestnika wydarzeń sportowych Adwokatury Polskiej.

Od 2013 roku Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w Warszawie. Arbiter Trybunału Arbitrażowego przy Polskim Komitecie Olimpijskim, b. Wiceprezes Polskiego Związku Golfa. Odznaczony Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”.

Odznaczony przez Naczelną Radę Adwokacką odznaką samorządową „Adwokatura Zasłużonym” oraz przez Prezydenta RP „Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę”.

Odszedł od nas Człowiek niezłomnych zasad, wybitny cywilista, powszechnie szanowany przez środowisko prawnicze adwokat, życzliwy, serdeczny i lojalny Kolega. Adwokatura Łódzka żegna Człowieka oddanego całym sercem Adwokaturze i idei samorządu adwokackiego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 13 maja 2016 r o godz. 14:00 na  Cmentarzu  Starym w części katolickiej przy  ul. Ogrodowej 39/43  w Łodzi.

 

W  imieniu  adwokatów Izby  Adwokackiej w Łodzi

Rodzinie i Bliskim Zmarłego wyrazy współczucia

składają

 

D Z I E K A N

i Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi

oraz pracownicy Biura ORA  w Łodzi