krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

ŻEGNAMY CZŁONKA ŁÓDZKIEJ PALESTRY

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi, z głębokim smutkiem zawiadamia,

że w dniu 29 maja 2018 r. zmarł

 śp. JERZY ZIELAK

ADWOKAT

 Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi w 1969 roku. Wykonywał praktykę adwokacką w zespole adwokackim nr 2 w Kutnie, od 1975 do 1991 r. był członkiem zespołu adwokackiego nr 4 w Łodzi. W latach 1991-2018 wykonywał zawód w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej. Zaangażowany w pracę samorządową od 1979r. Przez 25 lat pełnił różne funkcje w organach samorządowych  Izby Adwokackiej w Łodzi. Przez 12 lat był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej. W latach 1992 – 2007 był delegatem Izby na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W latach 1996-1998 był członkiem Komisji ds. Etyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Pełnił funkcje wykładowcy i egzaminatora dla aplikantów adwokackich. W marcu 1990r. powołany został w skład Adwokackiego Zespołu Doradców Prezydenta Miasta Łodzi. Odznaczony przez Naczelną Radę Adwokacką w 1994r. odznaką samorządową  „Adwokatura zasłużonym” oraz w 2008 r. Złotym Krzyżem Zasługi.

W Zmarłym Adwokatura Łódzka straciła wybitnego prawnika – cywilistę i administratywistę, człowieka niebywałej kultury osobistej i dobroci, prawdziwego humanistę, działacza społecznego i serdecznego Kolegę.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 5 czerwca 2018 r. o godz. 12:45 w Łodzi na Cmentarzu p.w. Św. Rocha przy ul. Zgierskiej 141 w Łodzi.

 W imieniu adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi

Rodzinie Zmarłego wyrazy współczucia

Składają

DZIEKAN

i Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi

oraz pracownicy Biura ORA