krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

ŻEGNAMY CZŁONKA ŁÓDZKIEJ PALESTRY

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi, z głębokim smutkiem zawiadamia,
że w dniu 18 stycznia 2019 r. w wieku 98 lat zmarł

 śp. adw. MARIAN KACZMAREK

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi w 1954 roku. Członek Zespołu Adwokackiego nr 5 w Łodzi w latach 1954 – 1990 i jego wieloletni Kierownik. Od 1990 do 2008 roku wykonywał zawód w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej w Łodzi.

Zaangażowany w pracę samorządową od 1964r. Pełnił różne funkcje w organach samorządowych  Izby Adwokackiej w Łodzi – Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego, członka Komisji Rewizyjnej, członka, a następnie przewodniczącego Zespołu Wizytatorów.

Odznaczony przez Naczelną Radę Adwokacką w 1993r. odznaką samorządową  „Adwokatura zasłużonym” oraz w 2003 r. Złotym Krzyżem Zasługi.

W zmarłym Adwokatura Łódzka utraciła prawego i dobrego, życzliwego innym człowieka, wybitnego karnistę, adwokata oddanego samorządowi adwokackiemu oraz serdecznego Kolegę.

 Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 26 stycznia 2019r. o godz. 13:00 w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Nowotarskiej w Zakopanem.

 W imieniu adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi

Rodzinie Zmarłego wyrazy współczucia

Składają

 DZIEKAN

i Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi
oraz pracownicy Biura ORA