krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Koledze Adwokatowi Maciejowi Lenartowi
Członkowi Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi

Pani Sędzi Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi
Joannie Klasztornej – Lenart

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

teścia, taty

śp. Zdzisława Klasztornego Sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi w stanie spoczynku

składają

Dziekan Sylwester Redeł i Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi
a także pracownicy ORA