krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Z  przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Prof. dr hab. Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej

W latach 1954 – 1968 wykonującej zawód adwokata w Łódzkiej Izbie Adwokackiej
Dr. h. c. Uniwersytetu Roberta Schumana w Strasburgu
Sędzi Trybunału Konstytucyjnego RP w stanie spoczynku

Związana z Adwokaturą Łódzką nie tylko przez okres odbywania aplikacji adwokackiej i wykonywania zawodu adwokata, ale także później, gdy wybrała pracę naukową. Z radością dzieliła się swoją wiedzą z adwokatami, prowadząc wykłady z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa porównawczego i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Honorową Odznaką Miasta Łodzi oraz odznaką Za Zasługi dla Miasta Łodzi.

W 2012 r. odznaczona na wniosek Izby Łódzkiej odznaką „Adwokatura zasłużonym”.

Wyrazy współczucia rodzinie i bliskim składają

Dziekan adw. dr Sylwester Redeł
i Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi

a także  pracownicy ORA