krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Koledze Adwokatowi

Jarosławowi Bielskiemu

Zastępcy Skarbnika Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
Przewodniczącemu Komisji Kultury, Sportu i Integracji Zawodowej ORA w Łodzi

oraz

Koledze Adwokatowi

Michałowi Bielskiemu

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

mamy

składają

Dziekan adw. dr Sylwester Redeł i Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi

a także pracownicy ORA