krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

NEKROLOG – ŚP. ADW. GRZEGORZ JANISŁAWSKI

Z przykrością informujemy, że zmarł adw. Grzegorz Janisławski wieloletni Dziekan ORA w Wałbrzychu, członek NRA.Dziś w Karpaczu odbyły się uroczystości pogrzebowe, w imieniu Łódzkiej izby wieniec złożył obecny Dziekan ORA w Wałbrzychu, adw. Wojciech Biegański.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Ze strony NRA:

Zmarł adw. Grzegorz Janisławski. Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego przy NRA. W latach 1995-2001 i 2004-2010 był dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu, a w latach 2001-2004 i 2010-2013 członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej.  

 Odszedł mój wielki przyjaciel, był dla mnie niczym brat. – powiedział adw. Wojciech Biegański, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu. – Przez dwadzieścia dwa lata pracowaliśmy w jednej kancelarii. Trudno było znaleźć w nim wady. Był prawy, uczciwy, skromy i bezinteresowny. Nigdy nie wzbudzał kontrowersji, będąc jednocześnie bardzo stanowczym i ideowym. – wspomina mec. Biegański i dodaje, że adw. Janisławski odcisnął wielkie piętno na izbie wałbrzyskiej.

Aplikację adwokacką rozpoczął w 1981 roku.  Dwa lata później rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata. Prowadził kancelarię adwokacką w Jeleniej Górze.

Jak tylko został adwokatem zaangażował się w działalność samorządową. Od 1986 roku uczestniczył jako delegat izby wałbrzyskiej we wszystkich Krajowych Zajazdach Adwokatury. Początkowo pracował w pionie dyscyplinarnym – w latach 1984-1986 był zastępcą rzecznika dyscyplinarnego, następnie w latach 1986-1989 członkiem Sądu Dyscyplinarnego, a w kadencji 1989-1992 pełnił funkcję rzecznika dyscyplinarnego ORA w Wałbrzychu. W okresie 1992-1995 był wicedziekanem Rady oraz prowadził referat Skarg i Wniosków. Czterokrotnie pełnił funkcję dziekana ORA w Wałbrzychu i dwukrotnie – w przerwach pomiędzy pracą dziekańską – był członkiem NRA.

Z wielkim poświęceniem włączał się w pracę licznych komisji i zespołów. Przez długie lata był członkiem komisji doskonalenia zawodowego i szkolenia aplikantów adwokackich. Szczególnie przygotowywanie do zawodu przyszłych adwokatów było jego wielką pasją. Opracowywał pytania na egzaminy zawodowe i na konkursy na aplikację. Był członkiem i wielokrotnie przewodniczącym komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych. Patronował wielu przyszłym adeptom zawodu adwokata.

W 2003 roku pracował w zespole ds. opracowania projektu nowej ustawy Prawo o adwokaturze. Z kolei w 2007 roku był członkiem Komisji Programowej NRA na KZA.

Zapamiętam Grzegorza jako wspaniałego człowieka, który cieszył się wielkim szacunkiem i zaufaniem Kolegów. Przejawem tego było choćby to, że niemalże na każdym posiedzeniu plenarnym NRA zgłaszaliśmy go a to do zespołu opracowującego uchwałę, a to do komisji skrutacyjnej. Był prawdziwy społecznikiem, człowiekiem o szerokich horyzontach. Między innymi z tej też przyczyny został powołany w obecnej kadencji na przewodniczącego komisji doskonalenia zawodowego przy NRA. Żal, że odszedł człowiek, który tak wiele mógł jeszcze zrobić. – powiedział adw. Andrzej Zwara, prezes NRA.

Poza Adwokaturą Jego wielką miłością było narciarstwo i fotografia.

http://adwokatura.pl/?p=15637