krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi, z głębokim smutkiem zawiadamia, że w dniu 7 kwietnia 2020 r. zmarł w wieku 78 lat

śp. adw. Romuald Błaszkowski

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi w 1985 roku z tzw. wpisem biernym, następnie w 1997 roku wykonywał zawód w Zespole Adwokackim nr 3 w Łodzi, a od 1998 roku w indywidualnej kancelarii adwokackiej aż do końca praktyki w 2013 roku.

W Zmarłym Adwokatura Łódzka straciła wybitnego cywilistę, znawcę prawa gospodarczego, działacza społecznego, wrażliwego i dobrego człowieka.

W imieniu adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi

Rodzinie Zmarłego wyrazy współczucia

Składają

Dziekan
Adw. Jarosław Zdzisław Szymański
i Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi

Koło Adwokatów Seniorów

oraz pracownicy Biura ORA