krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi, z ogromnym smutkiem zawiadamia,

że w dniu 7 maja 2021 r. odeszła do wieczności

śp. adw. Elżbieta Agacka – Gajdowska

Była członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi od 1966 r., wcześniej w 1963 r. zdając egzamin sędziowski. Praktykę adwokacką wykonywała od 1966 r., początkowo w Zespole Nr 8 w Łodzi, a następnie w latach 1990-2016 w indywidualnej kancelarii adwokackiej w Łodzi, przy ul. Tuwima 20, m. in. ze swoją córką adw. Joanna Agacką-Indecką – Prezesem NRA.

Pełniła znaczące funkcję w samorządzie adwokackim: w latach 1986-2010 była nieprzerwanie sędzią Sądu Dyscyplinarnego w Łodzi, w okresie od 1995 r. do 2013 r. 6 razy reprezentowała Izbę Łódzką, jako delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury.

Broniła w znaczących sprawach karnych, w tym udzielała pomocy prawnej po wprowadzeniu stanu wojennego. Wychowała, jako patron, rzeszę adwokatów. Za szczególne osiągnięcia i dorobek zawodowy, postawę moralno-etyczną, odwagę cywilną i niezłomność charakteru została odznaczona Wielką Odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.

W zmarłej Adwokatura straciła wybitnego obrońcę i pełnomocnika, mówcę, adwokata-humanistę, który wykonywanie zawodu łączył z pasjami podróżniczymi, zamiłowaniem do literatury i sztuki, języków obcych, kobietę o wielkim sercu, życzliwości do świata i ludzi.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 19 maja 2021 r. o godzinie 14:40 Mszą świętą żałobną w Kaplicy Rodziny Heinzlów na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. św. Józefa w Łodzi przy ul. Ogrodowej 39, po czym nastąpi przeniesienie Zmarłej do grobu rodzinnego.

W imieniu adwokatów i aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Łodzi

Rodzinie Zmarłej,

w tym wnuczce Katarzynie Indeckiej oraz zięciowi prof. dr hab. Krzysztofowi Indeckiemu

wyrazy współczucia składają

Dziekan dr adw. Sylwester Redeł
i Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi

Koło Adwokatów Seniorów

oraz pracownicy ORA