krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi, z głębokim smutkiem zawiadamia, że w dniu 6 sierpnia 2022 r. w wieku 69 lat zmarł

śp. adw. dr Rafał Kasprzyk

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi w 1990 roku, wykonywał praktykę adwokacką w indywidualnej kancelarii adwokackiej
nieprzerwanie przez ponad 30 lat.

Działał aktywnie w Samorządzie Adwokackim jako członek Komisji Historycznej, Doskonalenia Zawodowego Adwokatów, Szkolenia Aplikantów Adwokackich, wykładowca i egzaminator a także redaktor KRONIKI.

Długoletni pracownik katedry prawa cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego.

Sam internowany i represjonowany z powodu działalności w NSZZ „Solidarność” był doradcą prawnym i obrońcą osób prześladowanych politycznie za działalność antykomunistyczną. Z ramienia NSZZ „Solidarność” uczestniczył w Obradach Okrągłego Stołu.

Od sierpnia 2004 r. do lutego 2005 r. jako doradca prawny 1 Brigade Combat Team pełnił okresową służbę wojskową w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Republice Iraku w stopniu kapitana.

Wielokrotnie odznaczony:

 • Medalem Za Zasługi w Walce o Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981-4 VI 1989″. – 2001 r.,
 • Medalem za Zasługi dla Niepodległości Ojczyzny – 2002 r.,
 • Medalem Multinational Division (Central-South) – 2005 r.,
 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – 2007 r.,
 • Medalem Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – 2010 r.,
 • Gwiazdą Iraku – 2011 r.,
 • Medal Pamiątkowy Ministra Sprawiedliwości – 2011 r.,
 • Krzyżem Wolności i Solidarności – 2017 r.,
 • Medalem Pro Patria – 2017 r.,
 • Medalem Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości – 2018 r.,
 • Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – 2018 r.

W Zmarłym Koledze Adwokatura Łódzka straciła wybitnego cywilistę, wychowawcę wielu pokoleń adwokackich, człowieka o wielkiej witalności, serdecznego i uczynnego kolegę.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 17 sierpnia 2022 r. o godzinie 14:00 na cmentarzu rzymskokatolickim pw. Św. Józefa przy ul. Ogrodowej 39 w Łodzi

Rodzinie Zmarłego wyrazy współczucia

Składają

Dziekan adw. dr Sylwester Redeł
i Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi
a także pracownicy ORA