krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi z głębokim smutkiem zawiadamia, że w dniu 8 stycznia 2023 r. w wieku 89 lat zmarł

śp. adw. Zbigniew Maciejewski

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi w 1965 roku. Praktykę zawodową wykonywał od 1965 roku w Zespole Adwokackim w Rawie Mazowieckiej, a następnie od 1971 roku w Zespole Adwokackim nr 6 w Łodzi. W latach 1990 – 2010 wykonywał zawód w indywidualnej kancelarii adwokackiej.

Przez wiele lat pełnił znaczące funkcje w samorządzie adwokackim:

  • Przewodniczącego Komisji Doskonalenia Zawodowego,
  • wieloletniego wykładowcy aplikantów adwokackich,
  • członka Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego
  • członka Komisji Historycznej, Komisji Kulturalno-Towarzyskiej,
  • członka Komisji ds. Ośrodka Wypoczynkowego w Grotnikach,
  • członka zarządu i Rady Fundacji „Societas Palestra”,
  • członka ORA w Łodzi, członka Naczelnej Rady Adwokackiej
  • w toku których pełnił również funkcje członka Komisji ds. Działalności publicznej NRA oraz Przewodniczącego Komisji ds. Realizacji Uchwał i Wniosków NRA.

Był obrońcą w licznych procesach politycznych, na niwie społecznej służył pomocą rodzącemu się po 1980 roku związkowi zawodowemu „Solidarność”, czego skutkiem było internowanie w okresie stanu wojennego, Za szczególne osiągnięcia i dorobek zawodowy został odznaczony Krzyżem oficerskim „Polonia Restituta”, Medalem za zasługi w walce o niepodległość Polski i prawa człowieka 13.12.1981-04.06.1989”, Medalem Ministra Sprawiedliwości za obronę w procesach politycznych i pomoc prawną podziemnym strukturom Solidarności, Wielką odznaką „Adwokatura zasłużonym”, a także Medalem Wolności.

W Zmarłym Adwokatura Łódzka straciła wybitnego prawnika, humanistę, prawego człowieka, cieszącego się ogromnym szacunkiem środowiska adwokackiego, otwartego i życzliwego w stosunku do otoczenia, wychowawcę wielu pokoleń adwokatów, serdecznego i uczynnego Kolegę.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 17 stycznia 2023 r. o godz. 11:10 na Cmentarzu Komunalnym Zarzew w Łodzi.

Rodzinie Zmarłego wyrazy współczucia

Składają

Dziekan adw. dr Sylwester Redeł
i Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi
Koło Adwokatów Seniorów

a także pracownicy ORA