krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi, z głębokim smutkiem zawiadamia,
że w dniu 16 sierpnia 2023 r. w wieku 73 lat zmarła

śp. adw. Krystyna Kotkowska

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi w 1979 roku. W latach 1979- 1990 wykonywała zawód w Zespole Adwokackim nr 6 w Łodzi, a następnie do 1993 r. w Zespole Adwokackim nr 5 w Łodzi. Od lipca 1993 r. wykonywała zawód w Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej. Przez wiele lat pełniła znaczące funkcje w samorządzie adwokackim m.in. członka Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich i egzaminatora, członka i przewodniczącego Komisji Konkursów Krasomówczych Aplikantów Adwokackich, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Łodzi, członka Okręgowych Rad Adwokackich sześciu kolejnych kadencji (począwszy od 1995), Zastępcy Skarbnika (w kadencji 1998-2001), Skarbnika (w kadencjach 2001-2004 oraz 2004-2007), Wicedziekana (w kadencji 2010-2013) a także delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury. W latach 1989, 1995, 1998 wybrana na Przewodniczącą Komisji ds. Ośrodka Wypoczynkowego w Grotnikach. Od 2016 nieprzerwanie pełniła funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi. Za szczególne osiągnięcia i dorobek zawodowy została odznaczona odznaką Adwokatura Zasłużonym.

W Zmarłej Adwokatura Łódzka straciła dobrego, rzetelnego i doświadczonego prawnika, zaangażowanego działacza samorządowego oraz życzliwą i serdeczną Koleżankę.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 23 sierpnia 2023 r. o godzinie 11:00 Mszą żałobną w Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi, a następnie na Cmentarzu przy ul. Ogrodowej 39.

Rodzinie Zmarłej wyrazy współczucia

Składają

Dziekan adw. dr Sylwester Redeł
i Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi

a także pracownicy ORA