krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi, z głębokim smutkiem zawiadamia, że w dniu 28 lipca 2020 r. w wieku 93 lat zmarł

śp. adw. Janusz Pruszyński

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi w 1953 roku. W latach 1953- 1992 wykonywał zawód w Zespole Adwokackim nr 9 w Łodzi, następnie do 2012 roku w  Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej.

Pełnił funkcje: Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej, Członka Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich, Egzaminatora Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego, Prezesa Zarządu Fundacji Socjetas-Palestra.
Odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym.

W Zmarłym Adwokatura Łódzka straciła wybitnego prawnika, erudytę, człowieka o wszechstronnych humanistycznych zainteresowaniach, dobrego Kolegę.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 14 sierpnia 2020 r., o godz. 14:00 na Cmentarzu Starym przy ul. Ogrodowej w Łodzi.

Rodzinie Zmarłego wyrazy współczucia

Składają

DZIEKAN
adw. Jarosław Zdzisław Szymański
i Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi

KOŁO ADWOKATÓW SENIORÓW

a także pracownicy Biura ORA