krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

100-lecie Adwokatury podczas Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Łodzi

W sobotę 23 czerwca 2018r. w gmachu Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Łodzi. Zgromadzenie miało uroczysty charakter ze względu na obchody Jubileuszu 100-lecia Adwokatury Polskiej.

Dziekan witając gości podkreślił, że zgodnie z regulaminem spotykamy się na zwyczajnym sprawozdawczym zgromadzeniu Izby w Łodzi, które zwyczajnym nie jest. Odbywa się w uroczystej formule z artystyczną oprawą w obecności wybitnych gości, którzy zaszczycili zgromadzenie Izby Łódzkiej w roku jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości oraz jubileuszu stulecia adwokatury polskiej. Nie jest to przypadkowa koincydencja wydarzeń, a dowód doceniania przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, ojca polskiej niepodległości roli ustrojowej i państwowotwórczej adwokatury, jako instytucji ochrony prawnej.

To święto adwokatury, to także spotkanie członków łódzkiej palestry, gdzie doświadczamy zawodowych i koleżeńskich więzi. Jesteśmy ostoją stabilności wykładni i stosowania prawa. Jesteśmy samorządem zawodu zaufania publicznego. Samorządy zawodowe sprawują pieczę nad właściwym wykonywaniem zawodu. To zwyczaje zgromadzenie odbywa się w nadzwyczajnych czasach – powiedział Wiceprezes NRA adw. prof. Piotr Kardas.  

Z całego serca dziękuję, za zaproszenie na to wyjątkowe święto (…) w stulecie adwokatury, która przypada w stulecie niepodległości dziękuję za poczucie budowania sprawiedliwości i bezpieczeństwa, za współpracę przy projektach, których beneficjentami są przecież łodzianie – podkreśliła Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Obchody adwokatury to rok w którym powinniśmy zjednoczyć się wokół idei budowy wspólnoty, tego co zaczęto 100 lat temu, europejskiego, praworządnego państwa, wierzącego we własną siłę, bez mówienia o sobie w kategoriach wyższości – podkreśliła Przewodnicząca Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA Pani Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi Wiesława Kuberska.

Łódzcy adwokaci zapisali się historii ojczyzny, winniśmy im pamięć. Prawo, ojczyzna  honor to nie hasło na sztandarze, lecz Wasza codzienna praca. Zapisujcie kolejne karty historii – zaapelował Dziekan OIRP  w Łodzi Pan mec. Grzegorz Wyszogrodzki.

Budowa państwa prawa bez udziału adwokatury nie jest możliwa. Adwokatura musi pozostać wolna i samorządna. Pomysły ograniczenia roli samorządów prawniczych niestety się pojawiają – powiedział Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w  Łodzi Pan Andrzej Ritmann. Życzę Wam niegasnącej odwagi do budowania wolnej i obywatelskiej ojczyzny – dodał.

To honor dla nas uczestniczyć w zgromadzeniu. To data szczególna dla adwokatury polskiej. Nasza wizyta wpisuje się 30 letnią współpracę między naszymi izbami, misję adwokatury w obronie praw i wolności obywatelskich  – podkreślił przedstawiciel adwokatury francuskiej Pan mec. Guy de Foresta.

Wyjątkowy prezent otrzymała adwokatura polska od adwokatury ukraińskiej. Pan Mecenas Walentin Sergiejowicz Stepiuk wręczył w imieniu adwokatury kijowskiej certyfikat wydany z Obserwatorium w Kijowie, poświadczający, że jednej z gwiazd nadano imię Adwokatury Polskiej.  Niech ta gwiazdka oświeci wasz szlak  – dodał mec. Stepiuk.

Podczas  Zgromadzenia trzech łódzkich adwokatów adw. Maria Szram, adw. Maciej Korczak i adw. Marian Koperski odebrało z rąk wiceprezesa NRA adw. prof. Piotra Kardasa odznakę Adwokatura zasłużonym. Dziekan dziękując i gratulując odznaczonym podkreślił, iż jego wystąpienie do prezydium NRA o nadanie odznaczeń było wyrazem uznania zasług odznaczonych na niwie działalności samorządowej w obszarze dyscyplinarnym, wieloletniego trudu i zaangażowania oraz postawy etycznej.   

Podczas Zgromadzenia wręczono także pamiątkową tablicę mec. Krystynie Skoleckiej-Kona. Szanowna Pani Mecenas w imieniu całej izby adwokackiej w Łodzi pragniemy  pożegnać panią na walnym zgromadzeniu wręczając tablicę w podziękowaniu za 63 lata pracy i za serce dla młodych adeptów naszego zawodu – powiedział dziekan ORA w Łodzi adw. Jarosław Zdzisław Szymański.

Nie odchodzę, za bardzo kocham ten zawód. Będę w sądzie, być może w roli pocieszyciela. Jestem córką, matką i babką adwokata – ten zawód czuję w kościach. I tego Państwu życzę dziękując ogromnie za wyróżnienie – odpowiedziała w podziękowaniu adw. Krystyna Skolecka-Kona.

Uroczystość́ uświetnił koncert fortepianowy wybitnego polskiego pianisty Pana Pawła Kowalskiego oraz występ Amatorskiego Chóru Filharmonii Łódzkiej dla (nie)opornych.

Na uroczystym zgromadzeniu mieliśmy  przyjemność gościć: Wiceprezesa NRA adw. prof. Piotra Kardasa,  Prezydent Miasta Łodzi Panią Hannę Zdanowską, członków Naczelnej Rady Adwokackiej: adw. Andrzeja Malickiego i naszych przedstawicieli w NRA kol. adw. Jarosława Szczepaniaka, adw. Dariusza Wojnara oraz Dziekanów zaprzyjaźnionych Rad Adwokackich z Płocka, Siedlec, Częstochowy oraz przedstawiciela Izby Śląskiej. Wśród zaproszonych Gości znaleźli się także: Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec Pani Ewa Goczek, Konsul Honorowy Belgii Pani Virginia Gostomczyk – Urbańska, Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga Pan prof. Wojciech Wolf , Konsul Honorowy Francji Pani adw. Alicja Bień, przedstawiciele Adwokatury Francuskiej z zaprzyjaźnionego z Izbą Łódzką Lyonu w osobie mec. Guy de Foresta oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionej z łódzką adwokatury ukraińskiej z Kijowa: Panią mec. Olenę Wiktorowną Bura, Panią mec. Tatianę Mikołajewną Kiliczawę, Pana mec. Walentina Sergiejowicza Stepiuka.

Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele kierownictwa łódzkich sądów wszystkich szczebli, prokuratur, Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA  oraz dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi Pan Przemysław Szewczyk.

Nasze zaproszenie przyjęli również Prezesi Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego: Dziekan OIRP  w Łodzi Pan mec. Grzegorz Wyszogrodzki, Prezes Rady Izby Notarialnej w Łodzi Pan Aleksander Szymański, Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w  Łodzi Pan Andrzej Ritmann,  Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi Pan dr Paweł Czekalski  oraz Prezes Regionalnego Oddziału Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi Pani Agnieszka Kryśkiewicz – Burnos.

Media o nas:

https://www.radiolodz.pl/posts/45270-rozmowa-z-dziekanem-lodzkiej-okregowej-rady-adwokackiej-jaroslawem-szymanskim

http://lodzkie.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/izba-adwokacka-w-lodzi-swietuje-100-lat-polskiej-palestry,4701097,artgal,33507173,t,id,tm,zid.html

http://lodz.tvp.pl/37784281/23062018-2100 od 7,20 minuty

http://tvtoya.pl/news/show/19454,1 

http://tvtoya.pl/catchuptv/show/punkt_widzenia,15352

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!