krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Wypadek Komunikacyjny

Poszkodowany ma prawo uzyskać zadośćuczynienie, odszkodowanie lub rentę. Każdy uczestnik ruchu drogowego, który nie ze   swojej   winy   uczestniczył   w   wypadku   drogowym,   np.   kierujący   pojazdem,  pasażer,  rowerzysta  może  ubiegać  się
o świadczenia pieniężne w związku z doznaną szkodą.

Istnieje możliwość uzyskania zadośćuczynienia za tzw. krzywdę, czyli cierpienia psychiczne i fizyczne doznane w związku z wypadkiem. Każdy uraz (złamana kończyna, obrażenia wewnętrzne, urazy kręgosłupa, utrata przytomności, stany lękowe, dolegliwości bólowe po wypadku itp.) stanowią przykład doznanej krzywdy, a w związku z tym dają poszkodowanemu prawo do ubiegania się o zadośćuczynienie. Wszelkie wydatki poniesione w wyniku wypadku, związane z leczeniem, rehabilitacją, dojazdami  do  lekarza  lub  opieką  można  odzyskać  w  postaci  odszkodowania.  Istnieje  również   możliwość  ubiegania  się
o rentę z tytułu zwiększonych potrzeb w związku z rekonwalescencją po wypadku, a także utraconych zarobków.

Wypadek drogowy to również szkoda w postaci uszkodzonego samochodu, którego naprawa stanowi często pokaźny wydatek. Zdarzają się sytuacje, w których firmy zobowiązane do wypłaty odszkodowania nie zgadzają się z przedstawionymi przez nas kalkulacjami naprawy. Wówczas warto skonsultować sprawę z adwokatem, który pomoże uzyskać należne odszkodowanie.

Warto odwiedzić

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!

1949-2019 – 70 lat Adwokatury Łódzkiej album jubileuszowy

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
Alfabetyczny spis adwokatów i aplikantów adwokackich