krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Występujesz o alimenty?

Alimenty to obowiązkowe, regularne świadczenie, jakie jedna osoba zobowiązana jest uiszczać innej, uprawnionej osobie. Celem obowiązku alimentacyjnego jest dostarczenie środków na utrzymanie, a w miarę potrzeby także na wychowanie. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, obowiązkiem alimentacyjnym mogą być obciążeni: rodzice wobec dzieci, dzieci wobec rodziców bądź dziadków (krewni w linii prostej) oraz małżonkowie (zarówno podczas trwania małżeństwa, jak i po rozwodzie), a w szczególnych przypadkach także inne osoby spokrewnione lub spowinowacone.

Obowiązek alimentacyjny może być ustanowiony w drodze umowy stron bądź, w razie braku porozumienia, może być nałożony przez sąd po przeprowadzeniu postępowania.

Rozstrzygając o alimentach, sąd bierze pod uwagę potrzeby osoby uprawnionej oraz możliwości zarobkowe i majątek osoby zobowiązanej. Bierze się przy tym także pod uwagę sytuację każdej ze stron.

Alimenty muszą zapewnić utrzymanie, uwzględniając łącznie: wyżywienie, odzież, mieszkanie, leczenie, wykształcenie, środki higieny osobistej, środki zaspokajające potrzeby kulturowe, wypoczynek i rozrywkę.

Rolą adwokata jest zapewnienie ochrony wszelkich uprawnień reprezentowanej przez niego strony oraz zagwarantowanie prawidłowego przebiegu postępowania.  

W sprawach dotyczących obowiązku alimentacyjnego możesz skorzystać z jego pomocy, ponieważ:

1. adwokat pomoże Ci ustalić, czy jesteś osobą uprawnioną do otrzymywania alimentów (bądź czy osoba Ci bliska jest osobą uprawnioną);

2. adwokat może pomóc w przygotowaniu i zawarcia pozasądowego porozumienia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego;

3. adwokat może Cię reprezentować przed sądem w sprawie o zasądzenie alimentów na Twoją rzecz bądź na rzecz osoby Ci bliskiej (np. dziecka), zwracając uwagę na szczególny charakter Twojej sytuacji;

4. adwokat może Cię reprezentować w sądzie w postępowaniu o uchylenie Twojego obowiązku alimentacyjnego wobec osoby uprawnionej;

5. adwokat pomoże w dokonaniu zmiany wysokości zasądzonych alimentów z uwagi na zmianę sytuacji finansowej osoby zobowiązanej do płacenia alimentów bądź osoby uprawnionej do ich otrzymywania;

6. adwokat może reprezentować Cię w mediacji prowadzonej ze skierowania sądu orzekającego w sprawie dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, w postępowaniu sądowym, jak i pozasądowym; masz prawo wybrać mediatora, którym może być również adwokat, pozwoli Ci to znaleźć profesjonalne i pewne rozwiązanie zaistniałego sporu;

7. adwokat może Ci pomóc w egzekucji zasądzonych, ale nie uiszczanych alimentów.

Warto odwiedzić

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!

1949-2019 – 70 lat Adwokatury Łódzkiej album jubileuszowy

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
Alfabetyczny spis adwokatów i aplikantów adwokackich