krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Pożegnanie ś.p. adw. Z. Maciejewskiego

Dzisiaj pożegnaliśmy, zmarłego 8 stycznia, adwokata Zbigniewa Maciejewskiego, pełniącego znaczące funkcje w samorządzie adwokackim, m. in. przewodniczącego Komisji Doskonalenia Zawodowego, wieloletniego wykładowcy aplikantów adwokackich, członka Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego członka Komisji Historycznej, Komisji Kulturalno-Towarzyskiej, Komisji ds. Ośrodka Wypoczynkowego w Grotnikach, członka zarządu i Rady Fundacji „Societas Palestra”, członka ORA w Łodzi, członka Naczelnej Rady Adwokackiej, w toku których pełnił również funkcje członka Komisji ds. Działalności publicznej NRA oraz Przewodniczącego Komisji ds. Realizacji Uchwał i Wniosków NRA.

Adwokat Zbigniew Maciejewski był obrońcą w licznych procesach politycznych, na niwie społecznej służył pomocą rodzącemu się po 1980 roku związkowi zawodowemu „Solidarność”, czego skutkiem było internowanie w okresie stanu wojennego.

Za szczególne osiągnięcia i dorobek zawodowy został odznaczony Krzyżem oficerskim „Polonia Restituta”, Medalem za zasługi w walce o niepodległość Polski i prawa człowieka 13.12.1981-04.06.1989”, Medalem Ministra Sprawiedliwości za obronę w procesach politycznych i pomoc prawną podziemnym strukturom Solidarności, Wielką odznaką „Adwokatura zasłużonym”, a także Medalem Wolności.

W zmarłym Adwokatura utraciła znakomitego cywilistę, pasjonata malarstwa, historii Polski, wielbiciela brydża, znakomitego pływaka i koszykarza.

Adwokata Zbigniewa Maciejewskiego, żegnamy parafrazą z Jego ukochanego filmu “Casablanca” – to była piękna przyjaźń z Adwokaturą, Panie Mecenasie. Dziękujemy.

 

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!