krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

79. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Jak co roku, w imieniu Adwokatury Łódzkiej,  Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi adw. Jarosław Zdzisław Szymański oddał hołd poległym żołnierzom składając wieniec na płycie pomnika. Towarzyszył mu przedstawiciel Izby Łódzkiej w Naczelnej Radzie Adwokackiej kol. adw. Dariusz Wojnar. Uroczystości  upamiętniające siedemdziesiątą dziewiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej odbyły się przy Pomniku Chwały Żołnierzy Armii Łódź przy ul. Północnej. 

Cześć bohaterom oddali również przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich, kombatanci,  łódzcy posłowie na Sejm, senatorowie i posłowie do Parlamentu Europejskiego, konsulowie honorowi, przedstawiciele służb mundurowych, Kościołów i związków wyznaniowych, IPN, szkolnictwa wszystkich szczebli, harcerze oraz łodzianie zgromadzeni na uroczystości.  

 „Dzień 1 września do dziś jest dla nas przestrogą”-  powiedziała prezydent Łodzi pani Hanna Zdanowska odwołując się w swoim wystąpieniu do kontrastu pomiędzy słowami  znanej piosenki „Hej, wojenka, wojenka”, a rzeczywistą grozą wojny.  „Współcześni Polacy mają wobec żołnierzy walczących w obronie ojczyzny 79 lat temu moralny obowiązek pamięci,  wdzięczności i refleksji” – dodała pani prezydent.

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!