krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Awizo z pouczeniem

AWIZO Z POUCZENIEM

18 lipca br. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające przepisy, które określają tryb i sposób doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Rozporządzenie to wprowadza do wzoru awiza pouczenie o możliwych konsekwencjach nieodebrania sądowej przesyłki poleconej.

Pouczenie

W razie nieodebrania sądowej przesyłki poleconej pomimo dwukrotnego zawiadomienia zwraca się ją do sądu wysyłającego. W takim przypadku uznaje się, że doręczenie przesyłki nastąpiło w ostatnim dniu przewidzianym do jej odbioru. Doręczenie może powodować rozpoczęcie biegu terminów procesowych.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000894

O tym, jak poważane konsekwencje prawne niesie ze sobą ignorowanie listów poleconych informowaliśmy już podczas czerwcowej konferecji prasowej.

Przypomnijmy jeżeli adresat nie odbiera listu z poczty albo odmawia jego przyjęcia, taki list w świetle prawa uznawany jest za doręczony po dokonaniu jego awizacji – czyli dwukrotnym umożliwieniu odbioru listu – każdorazowo w terminie
7 dni. Oznacza to, że nie znając treści listu będziemy traktowani tak samo jak wówczas, gdy list odbierzemy i przeczytamy.

Jeżeli w ten sposób doręczono nam odpis nakazu zapłaty, czy wyroku, od daty upływu terminu do odebrania listu biegnie termin np. na jego zaskarżenie. Jeśli termin ten upłynie możemy nie mieć już możliwości zaskarżenia takiego wyroku. Podnoszone później argumenty, że list faktycznie nie został przez nas odebrany mogą okazać się bezskuteczne.

Ważna rada – wszytskie otrzymane pisma przechowujmy razem z kopertą, w której zostały dostarczone i na której powinniśmy zanotować datę odbioru korespondnecji (nasza pamięć jest przecież zawodna). Tylko w ten sposób będziemy w stanie udowodnić kiedy przesyłka faktycznie została nadana oraz kiedy została do nas dostarczona.Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!