krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

czwarta rocznica katastrofy smoleńskiej

KOMUNIKAT rzecznika ORA w Łodzi.

W dniu 10 kwietnia 2014 r. – w czwartą rocznicę katastrofy lotniczej, do której doszło w Smoleńsku -Adwokatura uhonoruje pamiątkową tablicą śp. adw. Joannę Agacką Indecką – Prezes Naczelnej Rady 

Adwokackiej. Do odsłonięcia tablicy dojdzie w siedzibie ORA w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 63 o godzinie
17.30.

„Służba drugiemu człowiekowi, zwłaszcza
poszkodowanemu i potrzebującemu pomocy oraz 
służba narodowi, były Jej życiową misją i tę misję
wypełniła do końca. W Jej czynach było wiele
miłości i dobroci. Do każdego człowieka, bez 
wyjątku odnosiła się z empatią. Była wierna
swoim ideałom i wartościom. Nazywano Ją
dobrym duchem adwokatury”.

Powyższe słowa biskupa Adama Lepy o Pani Mecenas, pozostają wspólne wszystkim tym, którzy kiedykolwiek mieli sposobność się z Nią zetknąć.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w uroczystości.

Z wyrazami szacunku i podziękowaniem za dotychczasową życzliwą współpracę.
Piotr Kaszewiak 

W razie potrzeby pozostaję do dyspozycji Państwa pod nr telefonu 507 450 888. Do pełnej dyspozycji w zakresie w/w informacji pozostaje również Dziekan ORA Jarosław Szymański.Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!