krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Dokumenty do wpisu na listę adwokatów

Dokumenty do wpisu na listę adwokatów po egzaminie  adwokackim

W związku z przeprowadzonym  w dniach 28-31 marca 2017 roku egzaminem adwokackim, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo                        o adwokaturze ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1999 z późn. zm.) dotyczącego wpisu na listę adwokatów, kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

  1. 1.   KWESTIONARIUSZ   OSOBOWY                 – 1 egz.                         
  2. 2.   ŻYCIORYS                                        – 1 egz.                         
  3. 3.   ZDJĘCIA /wielkość 3,5 cm x 4,5 cm/          – 2 szt.                          
    1. 4.   ŚWIADECTWA ZE WSZYSTKICH   poprzednich  miejsc   pracy                         

     dotyczy osób, które  pracowały na umowę o pracę

5. ZAŚWIADCZENIA  O ZATRUDNIENIU  z  obecnych  miejsc  pracy                          

     dotyczy osób, które  pracują  na umowę o pracę

6. OPINIE ZE WSZYSTKICH  byłych  i  obecnych  miejsc  pracy                       

     dotyczy osób, które  pracowały na umowę o pracę

7. ZAŚWIADCZENIA  O NIEKARALNOŚCI  DYSCYPLINARNEJ                           

w  miejscu  pracy – wynikającej z  kodeksu  pracy ze wszystkich byłych i obecnych  miejsc  pracy                  

8. KOPIĘ pisma stwierdzającego, że  kandydat ubiegający się o wpis na listę  adwokatów złożył oświadczenie lustracyjne

      dotyczy osób urodzonych przed dniem 01.08.1972 r.

9. KSEROKOPIA DOWODU OSOBISTEGO                                                

10. DOKUMENTY  dodatkowe                                                        

      (np. o odbytych stażach zawodowych, znajomości języków, rekomendacje, publikacje, osiągnięcia naukowe, itp.)

11. OŚWIADCZENIE, że  nie  ubiega  się  o  wpis na terenie żadnej innej izby            

12. OŚWIADCZENIE, że  posiada pełną zdolność do czynności prawnych                   

13. ODPOWIEDŹ Z  KRAJOWEGO  REJESTRU KARNEGO                                

opatrzona  datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem

14. WNIOSEK o wpis  na listę  adwokatów.                                                       

15. WNIOSEK o wydanie legitymacji.                                                       

Dokumenty należy składać do dnia 2 czerwca 2017 roku, w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 199, w godzinach od 9:00 – 15:00.

file-kwestionariusz-osobowy-po-egzadw-2740.rtf
Kwestionariusz osobowy – po egz.adw.
file-oswiadczenie-o-nie-ubiega-sie-do-innej-izby-po-egzadw-2741.doc
Oświadczenie o nie ubiega się do innej izby – po egz.adw.
file-oswiadczenie-o-zdolnosci-prawnej-po-egzadw-2742.doc
Oświadczenie o zdolności prawnej – po egz.adw
file-wniosek-o-wpis-na-liste-adwokatow-po-egzadw-2743.doc
Wniosek o wpis na listę adwokatów – po egz.adw.
file-wykaz-skladanych-dokumentow-po-egzadw-2744.doc
Wykaz składanych dokumentów po egz.adw.

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!