krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Dokumenty dotyczące wpisu na listę adwokatów

Szanowni Państwo,

W związku z przeprowadzonym  w dniach 26-29 marca 2019 roku egzaminem adwokackim, na podstawie art. 65 Prawo o adwokaturze kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu mogą ubiegać się o wpis na listę adwokatów. Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184, 1467, 1669, 2193) dotyczącego wpisu na listę adwokatów, kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

1.      KWESTIONARIUSZ   OSOBOWY             – 1 egz.                       

2.      ŻYCIORYS                                                        – 1 egz.                       

3.      ZDJĘCIA /wielkość 3,5 cm x 4,5 cm/       – 2 szt.                        

4.      ŚWIADECTWA ZE WSZYSTKICH   poprzednich miejsc pracy (dotyczy osób, które pracowały na umowę o pracę)

5. ZAŚWIADCZENIA  O ZATRUDNIENIU  z  obecnych  miejsc  pracy (dotyczy osób, które  pracują  na umowę o pracę)

6. OPINIE ZE WSZYSTKICH  byłych  i  obecnych  miejsc  pracy (dotyczy osób, które pracowały na umowę o pracę)

7. ZAŚWIADCZENIA  O NIEKARALNOŚCI  DYSCYPLINARNEJ w  miejscu  pracy – wynikającej z  kodeksu  pracy ze wszystkich byłych i obecnych  miejsc pracy              

8. KOPIĘ pisma stwierdzającego, że  kandydat ubiegający się o wpis na listę  adwokatów złożył oświadczenie lustracyjne (dotyczy osób urodzonych przed dniem 01.08.1972 r.)

9. KSEROKOPIA DOWODU OSOBISTEGO                                                                  

10. DOKUMENTY  dodatkowe (np. akt małżeństwa, o odbytych stażach zawodowych, znajomości języków, rekomendacje, publikacje, osiągnięcia naukowe, itp.)

11. OŚWIADCZENIE, że  kandydat nie  ubiega  się  o  wpis na terenie żadnej innej izby           

12. OŚWIADCZENIE, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych                              

13. ODPOWIEDŹ Z  KRAJOWEGO  REJESTRU KARNEGO opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem

14. WNIOSEK o wpis  na listę adwokatów.                                                                     

Dokumenty należy składać do dnia 15 maja 2019 roku, w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 199, w godzinach od 9:00 – 15:00.

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!