krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Dokumenty dotyczące wpisu na listę adwokatów

Szanowni Państwo,

W związku z przeprowadzonym  w dniach 20-23 marca 2018 roku egzaminem adwokackim, na podstawie art. 65 Prawo o adwokaturze kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu mogą ubiegać się o wpis na listę adwokatów. Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2368) dotyczącego wpisu na listę adwokatów, kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

1.      KWESTIONARIUSZ   OSOBOWY                 – 1 egz.                       

2.      ŻYCIORYS                                                          – 1 egz.                       

3.      ZDJĘCIA /wielkość 3,5 cm x 4,5 cm/         – 2 szt.                        

4.      ŚWIADECTWA ZE WSZYSTKICH   poprzednich  miejsc   pracy                                                                                                                          (dotyczy osób, które  pracowały na umowę o pracę)

5. ZAŚWIADCZENIA  O ZATRUDNIENIU  z  obecnych  miejsc  pracy dotyczy osób, które  pracują  na umowę o pracę

6. OPINIE ZE WSZYSTKICH  byłych  i  obecnych  miejsc  pracy dotyczy osób, które pracowały na umowę o pracę

7. ZAŚWIADCZENIA  O NIEKARALNOŚCI  DYSCYPLINARNEJ w  miejscu  pracy – wynikającej z  kodeksu  pracy ze wszystkich byłych i obecnych  miejsc pracy              

8. KOPIĘ pisma stwierdzającego, że  kandydat ubiegający się o wpis na listę  adwokatów złożył oświadczenie lustracyjne dotyczy osób urodzonych przed dniem 01.08.1972 r.

9. KSEROKOPIA DOWODU OSOBISTEGO                                                                  

10. DOKUMENTY  dodatkowe                                                                             

(np. akt małżeństwa, o odbytych stażach zawodowych, znajomości języków, rekomendacje, publikacje, osiągnięcia naukowe, itp.)

11. OŚWIADCZENIE, że  nie  ubiega  się  o  wpis na terenie żadnej innej izby           

12. OŚWIADCZENIE, że  posiada pełną zdolność do czynności prawnych                              

13. ODPOWIEDŹ Z  KRAJOWEGO  REJESTRU KARNEGO                                        

opatrzona  datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem

14. WNIOSEK o wpis  na listę  adwokatów.                                                                    

15. WNIOSEK o wydanie legitymacji.                                                                  

Dokumenty należy składać do dnia 11 maja 2018 roku, w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 199, w godzinach od 9:00 – 15:00.

file-wykaz-skladanych-dokumentow-po-egzadw-3474.doc
Wykaz składanych dokumentów
file-wniosek-o-wpis-na-liste-adwokatow-po-egzadw-3475.doc
Wniosek o wpis na listę adwokatów
file-kwestionariusz-osobowy-po-egzadw-3478.rtf
Kwestionariusz osobowy
file-oswiadczenie-o-zdolnosci-prawnej-po-egzadw-3476.doc
Oświadczenie o zdolności prawnej
file-oswiadczenie-o-nie-ubiega-sie-do-innej-izby-po-egzadw-3477.doc
Oświadczenie, że kandydat nie ubiega się o wpis na listę adw. w innej Izbie
file-druk-na-legitymacje-po-egzadw-3479.docx
Wniosek o wydanie legitymacjiWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!