krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

E-doręczenia – spotkanie z sędziami SO i SA

Szanowni Państwo,

Wczoraj w Sądzie Okręgowym odbyło się spotkanie przedstawicieli radców prawnych i adwokatów z sędziami Sądu Okręgowego oraz Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Spotkanie zorganizowane było przez prezesa SO – Michała Błońskiego. Na spotkaniu obecny był prezes Sądu Apelacyjnego – Krzysztof Szabelski, a całość prowadził sędzia SO Jacek Kępa, odpowiedzialny za pion informatyzacji Sądu Okręgowego i podległych Sądów Rejonowych. Obecni byli także przewodniczący poszczególnych wydziałów SO i SA. Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło funkcjonowania i wprowadzania zmian w sposobie doręczania pism procesowych za pośrednictwem portalu internetowego. Przedyskutowaliśmy wszystkie zebrane przez radców prawnych i adwokatów zagadnienia, które obecnie budzą wątpliwości praktyczne, m.in. kwestie podwójnych doręczeń (przez pocztę i portal) oraz sposób oznaczania pism „do doręczenia” przez portal czy kwestię „daty publikacji” i „daty sporządzenia”, jak również nazewnictwa czynności w portalu.

Zaproponowaliśmy, aby nasi młodsi koledzy, którzy we wrześniu zostaną wpisani na listę adwokatów i założą togi mogli być ujęci w portalu nie w oparciu o uzyskaną fizycznie legitymację, a uchwałę ORA. Sprawa ta budziła niepokój z praktycznego punktu widzenia. Ze spotkania sporządzony zostanie protokół, zawierający ostateczne ustalenia i wyjaśnienia kwestii wątpliwych dla nas jako pełnomocników, który niezwłocznie zostanie opublikowany.

Na spotkaniu ze strony ORA obecni byli:

  • Katarzyna Piotrowska-Mańko
  • Paulina Tomaszewska-Lipartowska
  • Elżbieta Wodo-Zacharek
  • Jarosław Zdzisław Szymański

____

Biuro prasowe ORA  w Łodzi

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!