krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

EGZAMIN ADWOKACKI 2020

Szanowni Państwo,

informuję, że Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 78 ust. 9 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze i art. 361 ust. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej wyznacza dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i egzaminu radcowskiego w dniach 23 – 26 czerwca 2020 r.

Egzamin adwokacki w terminie dodatkowym zostanie przeprowadzony przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości, wskazane w ogłoszeniach
o przeprowadzeniu egzaminu adwokackiego, zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniu 4 grudnia 2019 r.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-adwokackim-w-2020-r

Wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminów poprzedziło uzyskanie przez Ministra Sprawiedliwości rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wejście w życie przepisów
§ 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz § 13 ust. 1 pkt 2  rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia
16 maja 2020 r. (Dz. U. poz. 878), mocą których spod obowiązujących zakazów i ograniczeń –
w szczególności prowadzenia przez przedsiębiorców i inne podmioty działalności polegającej
na wynajmie obiektów oraz zakazu zgromadzeń ludności – wyłączono organizację i przeprowadzanie egzaminów określonych w przepisach odrębnych, a zatem również egzaminu adwokackiego.

Po odwołaniu egzaminów w marcu br., wprowadzone zostały szczególne, dedykowane dla osób, które przystąpią do ww. egzaminów przepisy: w ustawie „Tarcza 1” przyznane zostało prawo
do dodatkowego 7 – dniowego bezpłatnego urlopu, natomiast w ustawie „Tarcza 3” – prawo
do urlopu płatnego, w części niewykorzystanej w marcu z powodu odwołania egzaminu.

Dziekani okręgowych rad adwokackich przy których mają swe siedziby komisje egzaminacyjne, poinformowali o zapewnieniu sal egzaminacyjnych spełniających wymogi prawidłowego przeprowadzenia egzaminów, w tym zachowania odpowiednich warunków sanitarnych, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności co do powierzchni sal, uzależnionych od liczby zdających przy zachowaniu odstępu między uczestnikami egzaminu wynoszącego co najmniej 2 metry oraz zapewnienia określonych środków bezpieczeństwa.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r.

SSA Tomasz Szabelski

 

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!