krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Festiwal Filmów Prawniczych „Masz prawo do adwokata”

Szanowni Państwo,

Już w najbliższą niedzielę 20 maja  o godz. 17:00 w Kinie Bodo rozpocznie się kolejna projekcja w ramach Festiwalu Filmów Prawniczych „Masz prawo do adwokata” zorganizowanego z okazji 100 – lecia Adwokatury.

Tym razem obejrzymy „Prawnika z Lincolna” w reż. Brada Furmana.

Festiwal Filmów Prawniczych ma celu przybliżenie zawodu adwokata oraz roli jaką odegrał on w przemianach społecznych.

Po projekcji przewidziana jest dyskusja o różnicach w roli i sposobie wykonywania zawodu adwokata w systemach anglosaskich i europejskich.

Zastanowimy się wspólnie nad absolutną wolnością zawodu adwokata w Stanach Zjednoczonych i ograniczeniami zawodu adwokackiego w systemach europejskich wynikającymi z surowych zasad etycznych, które między innymi zabraniają reklamowania swoich usług.

W dyskusji próbujemy wyjaśnić sformułowanie  „wolna amerykana” w zakresie wykonywania zawodu adwokata.

Spotkanie będzie również okazją do dyskusji o próbie  zamerykanizowania usług adwokackich w Polsce polegającej na szerokim otwarciu dostępu do zawodów prawniczych,  ograniczenia roli samorządów zawodowych przez organy państwowe oraz propozycji zliberalizowania zasad etyki zawodowej.

Kolejne filmy wyświetlane będą raz w miesiącu. Na wszystkie filmy obowiązuje wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

Repertuar Festiwalu Filmów Prawniczych „Masz prawo do adwokata”

 100 lat Adwokatury

Historia Adwokatury nierozerwalnie związana jest z historią Państwa Polskiego. 

Jednym z pierwszych aktów prawnych wydanych przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, był dekret w przedmiocie statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego („Dziennik Praw Państwa Polskiego” 1918, Nr 22, poz. 75). Regulacja weszła w życie 1 stycznia 1919 r., zaś pierwsze rady adwokackie w Warszawie i Lublinie oraz pierwszą Naczelną Radę Adwokacką wybrano w marcu i kwietniu 1919 r.

Dekret z 1918 r. był nowoczesną regulacją z wieloma oryginalnymi polskimi rozwiązaniami. Powoływał dwuszczeblowy samorząd adwokacki z izbami adwokackimi, których okręgi odpowiadały w zasadzie okręgom sądów apelacyjnych oraz Naczelną Radę Adwokacką, ale obowiązywał tylko na terenie byłego Królestwa Kongresowego, a od 1922 r. także na innych ziemiach byłego zaboru rosyjskiego. W pozostałych dwóch dzielnicach pozaborczych Polski utrzymały moc prawną regulacje: austriacka z 1868 r. i niemiecka z 1878 r.

 Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!