krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Informacja

INFORMACJA

Zgodnie z  uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w  Łodzi

z dnia 27 maja 1997r. poz.3 pkt.2

ORA  w  Łodzi  informuje, że o wpis na  listę adwokatów  Izby  Łódzkiej

P.o a. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1184 z póź.zm.)

ubiega się

Larysa Merkulova
art. 4 ust.1, art. 6 ust.1, art. 7 ust.1

o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w RP
(Dz.U. z 2020 r. poz. 823 ) w zw. z art. 12 ust.1

 

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!