krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Informacja

Zgodnie z  uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w  Łodzi

z dnia 27 maja 1997r. poz.3 pkt.2

ORA  w  Łodzi  informuje, że

o wpis na listę adwokatów Izby Łódzkiej
w myśl art.66 ust.1 pkt 3
P. o a. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1184, 1268, z 2023 r. poz. 1860)

ubiega się

r.pr. Marta Grudzińska

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!