krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Komunikat Sekretarza NRA adw. Rafała Dębowskiego

Biuro ORA w Łodzi poniżej prezentuje Komunikat adw. Rafała Dębowskiego, sekretarza NRA.

KOMUNIKAT SEKRETARZA NRA

W dniu 1.01.2017r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o podatku od towarów i usług VAT, wprowadzająca przepisem art. 96 drastyczną odpowiedzialność majątkową pełnomocnika składającego zgłoszenie rejestracyjne:

Art. 96. 4b. W przypadku zarejestrowania podatnika, którego zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone przez pełnomocnika, pełnomocnik odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500 000 zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

4c. Przepisu ust. 4b nie stosuje się, jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podatnika w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

Jakkolwiek w treści formularza VAT-R, na skutek uwag zgłoszonych przez NRA, zostało dodane pouczenie o treści nowych przepisów, to jednak zasadne jest również przypomnienie i zwrócenie uwagi Koleżanek i Kolegów adwokatów na powyższą regulację, skutkującą drakońską odpowiedzialnością majątkową pełnomocnika za działania, na które pełnomocnik nie ma już żadnego wpływu. Dlatego uprzejmie proszę o pilne rozesłanie tej informacji do członków Państwa Izby, tak by Koleżanki i Koledzy adwokaci mieli pełną świadomość konsekwencji złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w cudzym imieniu.

 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

adw. Rafał Dębowski

Sekretarz NRAWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

1949-2019 – 70 lat Adwokatury Łódzkiej album jubileuszowy

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!