krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Informacja Dziekana ORA w Łodzi

Szanowni Państwo Aplikanci Adwokaccy,

Na Posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi w dniu 25 lutego 2020 r. – wobec ustania przemijającej przeszkody w pełnieniu funkcji Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Łodzi przez adw. dr Sylwestra Redeła – podjęto uchwałę o ponownym powołaniu Pana Mecenasa Sylwestra Redeła z dniem 1 marca 2020 r. na dotychczas zajmowane stanowisko Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Łodzi.

Z poważaniem,

Adw. Jarosław Zdzisław Szymański
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

1949-2019 – 70 lat Adwokatury Łódzkiej album jubileuszowy

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!