krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Informacja referatu ds. szkolenia aplikantów adwokackich

Szanowni Państwo,

Przy składaniu wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich (druk poniżej) należy złożyć :

1. Podpisany oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce (jeżeli nie został złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na apl. adw. lub została złożona jedynie kserokopia dyplomu);

2. Aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem;

3. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ( druk poniżej);
 

4. wniosek  o wydanie legitymacji aplikanta adwokackiego (bez zdjęcia);

Wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich może być złożony w ciągu 2 lat od dnia otrzymania uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

W przypadku zmiany danych osobowych w stosunku do informacji na dyplomie konieczne jest złożenie odpowiedniego dokumentu – np. skróconego aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska.

Dokumenty można złożyć:

a)  osobiście w siedzibie ORA w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 199 w dniach od poniedziałku do  piątku,  w godz. 9.00.-15.00.
b) drogą pocztową.

Termin złożenia dokumentów upływa w dniu 19 października 2017 r.

Wszelkich niezbędnych informacji udziela p. Urszula Bilska – pracownik Referatu ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA w Łodzi (tel. kom. 531-230-820)

 

 

file-oswiadczenie-o-posiadaniu-pelnej-zdolnosci-do-czynnosci-prawnych-3048.doc
Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
file-wniosek-o-wpis-na-liste-apl-adw-3049.doc
Wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich
file-wniosek-o-wydanie-legitymacji-apl-3050.doc
Wniosek o wydanie legitymacjiWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!