krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Informacja Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi

Informuję, że w związku z postępowaniami prowadzonymi przeciwko adwokatom – członkom Izby Adwokackiej w Łodzi przez Prokuraturę Krajową – Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu – wszczęto postępowania dyscyplinarne w sprawie i nosi ono sygnaturę RD 84/16.

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Łodzi

Adw. Edmund Pryca

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!