krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Informacje dot. zbiórek leków

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi zbiórek leków organizowanych w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy oraz realizacji ukraińskich recept na terenie Polski Okręgowa Rada Adwokacka przypomina o ważnych ustaleniach.

  • Nielegalne jest organizowanie wszelkich zbiórek leków na receptę. Być może w obliczu obecnej trudnej sytuacji w przyszłości regulacje w tym zakresie ulegną zmianie. Nie jest zabronione zbieranie leków bez recepty, jednak zgodnie z apelem z 28 lutego 2022 r. MZ, GIF oraz URPL najlepiej zrezygnować z indywidualnych zbiórek leków i zaangażować się w akcje organizowane lub koordynowane w ramach działań statutowych Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W związku ze specjalnymi wymogami dotyczącymi przechowywania oraz przewozu leków i koordynacji dostaw z przedstawicielami władz Ukrainy organizacja podobnych przedsięwzięć na własną rękę może nie przynieść oczekiwanego efektu, a nawet okazać się szkodliwa. Bieżące zapotrzebowanie na konkretny asortyment medyczny przekazuje Ambasada Ukrainy w Polsce, z którą Ministerstwo Zdrowia pozostaje w stałym kontakcie.

 

  • Zgodnie z §15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, recepty wystawione w Ukrainie mogą być bez przeszkód realizowane w polskich aptekach. Powinny one jednak zawierać następujące dane: imię i nazwisko pacjenta, jego adres, nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) albo nazwę handlową leku, jego postać, moc, ilość, datę wystawienia oraz dane osoby wystawiającej wraz z jej własnoręcznym podpisem. Takie recepty realizowane są za pełną odpłatnością. Apelujemy do farmaceutów, aby nie odsyłali takich recept, a w miarę możliwości osobom je okazującym starali się udzielić w tym zakresie jak najszerszej pomocy. Recepty wypisane cyrylicą można spróbować przetłumaczyć za pomocą aplikacji służących do tłumaczenia tekstu.

 

  • Według Komunikatu Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 25 lutego 2022 r. w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta, farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu i weryfikacji ewentualnej dokumentacji, uprawniony jest do wystawienia recepty farmaceutycznej – w formie elektronicznej, z wszelkimi wymaganymi danymi oraz wpisaną przyczyną wydania leku. Recepty te również realizowane są za pełną odpłatnością (recepty refundowane wystawiają lekarze). Konieczne jest ich ewidencjonowanie. W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość wystawienia recepty w formie papierowej. Dodatkowo farmaceuta z prawem do wykonywania zawodu, widniejący w Centralnym Rejestrze Farmaceutów, może wystawić receptę pro auctore (tj. dla osoby wystawiającej) oraz pro familiae (dla osób najbliższych). Recepta ta wystawiana jest w formie elektronicznej przy użyciu aplikacji gabinet.gov.pl (a w wyjątkowych przypadkach w postaci papierowej.

 

  • 25 lutego 2022 r. została wprowadzona możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Warunkiem nabycia takiego prawa jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego, paszportu albo tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca). Rekomendowaną szczepionką jest jednodawkowa szczepionka Vaccine Janssen J&J dla osób powyżej 18 roku życia. W przypadku dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia stosuje się szczepionki mRNA. Punktom szczepień udostępnione zostały kwestionariusze wstępnego wywiadu przed szczepieniem w języku ukraińskim. Bezpłatne jest również testowanie w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Koszty świadczeń pokrywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Podobnie jak w przypadku szczepienia, warunkiem przeprowadzenia testu, jest okazanie przez cudzoziemca jednego z wymienionych wcześniej dokumentów potwierdzających tożsamość. Testy antygenowe mogą natomiast być wykonywane bez wystawienia zlecenia na test w wybranych aptekach oraz punktach pobrań.

Mamy nadzieję, że zebrane informacje w zakresie pomocy medycznej okażą się użyteczne i usprawnią w najbliższym czasie czynności podjęte na rzecz obywateli Ukrainy przybywających do naszego kraju z powodu trwających działań wojennych.
___

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!