krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Jak się obronić przed nieuczciwym kontrahentem?

JAK SIĘ OBRONIĆ PRZED NIEUCZCIWYM KONTRAHENTEM?

ORA w Łodzi i Forum Przedsiębiorczości niniejszym zapraszają na konferencję organizowaną w ramach cyklu Przedsiębiorca na europejskim rynku pt:

Jak się obronić przed nieuczciwym kontrahentem?

Referaty wygłoszą:

Pan adw. prof. zw. dr hab. Piotr Kruszyński

karnista, kierownik Katedry Postępowania Karnego Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury Polskiej im. Witolda Bayera Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej 

Temat : „Oszustwo w obrocie gospodarczym –sposoby i instrumenty prawnokarnej obrony przedsiębiorcy przed nieuczciwym kontrahentem”

Pan adw. Sławomir Szatkiewicz

karnista, członek OORA w Łodzi, sekretarz ORA w Łodzi, pełnił funkcję kierownika szkolenia aplikantów adwokackich ORA w Łodzi.

Temat : „Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela – sposoby
i instrumenty prawnokarnej obrony przedsiębiorcy przed nieuczciwym kontrahentem”

Konferencję poprowadzi: Pan prof. zw. dr hab. Jerzy Dietl – założyciel Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Fundacji w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 86 dnia 27 maja od godz. 14:30 do 17.00.

Konferencję objęła merytorycznym patronatem ORA w Łodzi.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!