krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Komisja Interwencji i Praktyki Wykonywania Zawodu

W związku z licznymi problemami zgłaszanymi przez Członków Izby Łódzkiej dotyczącymi codziennej pracy, a w szczególności występowania przed Sądami, uczestniczenia w czynnościach w Prokuraturach oraz widzeniami w placówkach penitencjarnych – Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi powołała Komisję Interwencji i Praktyki Wykonywania Zawodu, której przewodniczy adw. Paulina Tomaszewska-Lipartowska.

Działalność komisji będzie się skupiała na bieżącym monitorowaniu i szybkim reagowania na wszelkie nieprawidłowości zgłaszane przez adwokatów i aplikantów adwokackich w związku z funkcjonowaniem szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości.

 

Nadto, w ramach Komisji udzielana będzie natychmiastowa pomoc adwokatom w przypadku ich zatrzymań lub przeszukań w kancelariach.

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!