krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Komunikat Dziekana nr 15/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Z satysfakcją zawiadamiam Koleżanki i Kolegów, że z okazji 25 – Jubileuszowej kwesty na rzecz ratowania zabytków „Starego Cmentarza” przy ul. Ogrodowej w Łodzi, która w tym roku odbyła się pod hasłem „Piękno odzyskane” – Zarząd Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem przy ul. Ogrodowej w Łodzi złożył podziękowania i wyróżnił Adwokaturę Łódzką za zaangażowanie i udział w dotychczasowych kwestach. Uroczystość podsumowania 25-lecia kwest odbyła się 10 listopada w Pałacu Poznańskiego, podczas której złożono oficjalne podziękowania dla Adwokatów Łódzkich na ręce Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

W imieniu własnym i Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi składam serdeczne podziękowania Koleżankom i Kolegom Adwokatom oraz Koleżankom i Kolegom Aplikantom Adwokackim za wieloletni udział w kwestowaniu na rzecz Starego Cmentarza, który jest świadectwem naszego zaangażowania w życie społeczne
i kulturotwórcze Łodzi oraz niewątpliwie pozytywnie kształtuje wizerunek Adwokatury Łódzkiej.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
adw. Jarosław Zdzisław Szymański

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!