krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Komunikat Dziekana

KOMUNIKAT DZIEKANA

 KOMUNIKAT  DZIEKANA 

                                      nr  29/2015  z dnia 29 maja 2015 r.                                        

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

W dniu wczorajszym, tj. 28 maja 2015 r., odbyła się konferencja prasowa ORA w Łodzi z udziałem naszych Partnerów w przestrzeni publicznej, tj. Pani Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej oraz przedstawicieli szkół ponadpodstawowych naszego miasta, której celem było podsumowanie minionego roku pracy łódzkiej Adwokatury w służbie edukacji prawnej społeczeństwa.

Konferencja prasowa, poza walorem informacyjnym, była także formą podziękowania wszystkim Koleżankom i Kolegom Adwokatom, którzy poświęcili swój czas, aby budować w opinii publicznej markę Adwokatury i jako jej przedstawiciele, angażować się w sprawy publiczne.

Niewątpliwie, akcja edukacji prawnej prowadzona przez adwokatów łódzkich w szkołach oraz cotygodniowe bezpłatne porady w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, są dowodem realizowania przez Adwokaturę w sposób szeroki zasady pomocniczości określonej art. 17 ust. 1 Konstytucji RP oraz naszej wrażliwości społecznej.

Pragnę Koleżankom i Kolegom przekazać podziękowania od Pani Prezydent Miasta, Hanny Zdanowskiej, Dyrektorów placówek oświatowych oraz młodzieży szkolnej, za zaangażowanie w Akcję Edukacyjną i działania pro bono.

Wyrażam również osobiste podziękowania dla wszystkich Koleżanek i Kolegów Adwokatów oraz aplikantów adwokackich, za bezinteresowny trud i oddanie dla sprawy adwokackiej oraz pracę dla wizerunku Adwokatury w naszym społeczeństwie.

 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Dziekan                                                                  

ORA w Łodzi                         

adw. Jarosław Zdzisław SzymańskiWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!