krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

KOMUNIKAT DZIEKANA nr 3/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

KOMUNIKAT DZIEKANA nr 3/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie powiadamiam, że uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi został wyznaczony termin Zwyczajnego Zgromadzenia Łódzkiej Izby Adwokackiej na dzień 12 czerwca 2021r. na godzinę 10:00.

Zwyczajne Zgromadzenie Izby – podobnie jak Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbyło się w styczniu – będzie zorganizowane w formule hybrydowej. Prezydium i komisje Zgromadzenia wraz z organami Izby będą pracowały stacjonarnie w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 199, natomiast członkowie Izby wraz z delegatami będą uczestniczyć w Zgromadzeniu online za pomocą systemu WZA24.pl – analogicznie jak w styczniu br.

Jednocześnie informuję, że w dniu 5 maja br. z adresu mailowego formularze@lodz.adwokatura.pl na Państwa skrzynki mailowe zostanie skierowana indywidualna prośba o potwierdzenie danych niezbędnych do przesłania materiałów na Zgromadzenie (m.in. sprawozdania z porządkiem obrad) oraz loginu i hasła do udziału w Zgromadzeniu. Proszę o odesłanie potwierdzenia poprawności danych do dnia 20 maja br., brak odpowiedzi będzie skutkował wysłaniem powyższych informacji na dane, które są w posiadaniu Biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

Zweryfikowane w ten sposób dane będą naniesione w wewnętrznej bazie danych oraz ujawnione w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich (KRAiAA).

Z wyrazami szacunku
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
Sylwester Redeł

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!