krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

KOMUNIKAT DZIEKANA Nr 32/2020 z dnia 20 grudnia 2020 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W związku ze zwołaniem Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Izby Łódzkiej na 23-24 stycznia 2021 r. w formule hybrydowej, zwracam się z prośbą do Koleżanek i Kolegów o zweryfikowanie i uaktualnienie swoich danych kontaktowych tj. adresu mailowego oraz telefonu kontaktowego poprzez wypełnienie formularza: https://lodz.adwokatura.pl/potwierdzenie-adresu-e-mail-adwokat/ w terminie do 15 stycznia 2021 r.

Po tym terminie na adresy mailowe Koleżanek i Kolegów zostaną przesłane dane dostępu wraz z instrukcją logowania na platformie, na której zostanie przeprowadzone Zgromadzenie.

W przypadku braku aktualizacji dane dostępu wraz z instrukcją logowania zostaną przesłane na dotychczasowe adresy mailowe, którymi dysponuje biuro Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi – ze skutkiem ważnego doręczenia.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
adw. Jarosław Zdzisław Szymański

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!