krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Komunikat Dziekana

KOMUNIKAT DZIEKANA

 KOMUNIKAT  DZIEKANA 

nr  33/2015  z dnia 19 czerwca 2015 r.

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Niniejszym powiadamiam Koleżanki i Kolegów, iż w uzgodnieniu z Panią Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, Sędzią Joanną Szczygielską, do dyspozycji adwokatów i radców prawnych został przekazany pokój w budynku Wydziałów Gospodarczych Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia przy ul. Kopcińskiego 56.

Jest to pokój położony na parterze, w końcu korytarza patrząc od głównego wejścia od ul. Kopcińskiego. Pokój zostanie uruchomiony na początku lipca bieżącego roku i posiada powierzchnię wystarczającą do wspólnego wykorzystania pokoju przez oczekujących na rozprawy adwokatów oraz radców prawnych.

Pokój będzie posiadał pracownika zatrudnionego przez oba samorządy, jak również będzie w pełni wyposażony w sprzęt telekomunikacyjny, komputery oraz tzw.  instalacje inteligentne. 

 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Dziekan                                                                  

ORA w Łodzi                         

adw. Jarosław Zdzisław SzymańskiWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!