krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Porozumienie między Okręgową Izbą Adwokacką oraz Gminą Miasto Zgierz

POROZUMIENIE MIĘDZY OKRĘGOWĄ IZBĄ ADWOKACKĄ ORAZ GMINĄ MIASTO ZGIERZ

W dniu 29 czerwca br. w Zgierzu zawarto porozumienie między Okręgową Izbą Adwokacką oraz Gminą Miasto Zgierz reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Pana Przemysława Staniszewskiego.

Celem porozumienia jest podnoszenie świadomości prawnej wśród zgierskich seniorów w ramach podjętej na lata 2016-2020 polityki senioralnej. Projekt realizowany będzie poprzez wykłady i spotkania z adwokatami.

Akcja wpisuje się w dotychczasową aktywność Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi w obszarze edukacji prawnej, którą skierowano do środowisk senioralnych. Jej wyrazem były wykłady na Uniwersytetach Trzeciego Wieku oraz współpraca z Towarzystwem Aktywizacji Kreatywnej działającym na terenie Łodzi. Działania w tym obszarze koordynowała z ramienia ORA Koleżanka adw. Maria Janik, przewodnicząca Komisji ds. Edukacji Prawnej.

Koordynatorem realizacji zawartego porozumienia jest Pani adw. Anna Głowińska. Koleżanki i Koledzy zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o zgłaszanie woli współpracy za pośrednictwem Biura ORA.Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!