krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Komunikat Dziekana

KOMUNIKAT DZIEKANA

 KOMUNIKAT  DZIEKANA 

                                       nr  36/2015  z dnia 10 lipca 2015 r.                                           

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

Wobec zmiany przepisów Kodeksu Postępowania Karnego i Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015r., wprowadzających konieczność sporządzenia i przekazania Prezesom właściwych Sądów wykazu adwokatów deklarujących gotowość udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu,  uprzejmie proszę Koleżanki i Kolegów o zadeklarowanie do dnia 25 lipca 2015r. gotowości wykonywania tych obron, co spowoduje wpisanie Państwa na tzw. listę A.

Wszystkich zainteresowanych proszę o złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej w określonym wyżej terminie:

– bezpośrednio w sekretariacie ORA w Łodzi,

– pocztą na adres Rady Adwokackiej

  90-413 Łódź, ul. Piotrkowska 63

 – lub pocztą mailową:  ora.lodz@adwokatura.pl

Jednocześnie informuję, że adwokaci, którzy takiej gotowości nie zadeklarują,  zostaną na mocy w/w rozporządzenia umieszczeni na tzw. liście B, czyli wykazie pozostałych adwokatów uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym, którzy będą ewentualnie ustanawiani obrońcami z urzędu tylko w przypadku, gdy Prezes właściwego Sądu uwzględniając liczbę spraw uzna, iż liczba adwokatów z tzw. listy A jest niewystarczająca dla zapewnienia właściwego wykonywania obron z urzędu.

 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Dziekan                                                                  

ORA w Łodzi                         

adw. Jarosław Zdzisław SzymańskiWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!