krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Komunikat Dziekana nr 4 z dnia 24 kwietnia 2018r.

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

Z niezwykłą satysfakcją informuję Koleżanki i Kolegów, iż dzięki zaangażowaniu Koleżanki adw. Katarzyny Piotrowskiej – Mańko i Kolegi adw. Jarosława Szczepaniaka, Naczelna Rada Adwokacka na swoim posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2018 r. uchwaliła powołanie czasopisma „Adwokat”, który jest pierwszym w historii Adwokatury kompleksowym i strategicznym projektem komunikacji Adwokatury ze społeczeństwem w formie przejrzystego magazynu popularyzującego rolę społeczną adwokata i nasz zawód.

Nowy projekt wizerunkowo-edukacyjny „Zajrzyj do Adwokata”. Pierwszy numer dodatku do Gazety Wyborczej “Adwokat” jest już w sprzedaży.

Adwokat kreowany jest jako pełniący szereg ról w świecie prawa jest nie tylko obrońcą. Adwokat jest edukatorem i profilaktykiem a także certyfikowanym mediatorem pomagającym polubownie rozwiązywać spory. Magazyn Adwokat zawiera tez część doradczą, dotyczącą prawnej problematyki codziennych sytuacji życiowych, a także część przeznaczoną dla przedsiębiorców.

Projekt ma umacniać wizerunek adwokata, jako profesjonalisty posługującego się nowoczesnymi technologiami, sprawnie funkcjonującego na wielu poziomach przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Projekt „Zajrzyj do Adwokata” wypełnia treść uchwały Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz wpisuje się w ideę przyświecającą tegorocznym obchodom 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej – adwokat jest obecny w społeczeństwie, blisko obywatela.

Redakcja zachęca adwokatów i aplikantów adwokackich do współpracy z redakcją. Na ciekawe teksty zawsze znajdzie się miejsce na portalu, najlepsze mogą zostać zamieszczone w magazynie.

W skład redakcji wchodzą: adw. Jarosław Szczepaniak, adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko, adw. Anisa Gnacikowska, adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak, adw. Magdalena Strzelecka-Miziołek, adw. Sylwester Redeł, adw. Magdalena Bartenbach-Byczko, adw. Mikołaj Pietrzak, Krzysztof Waloszczyk – art director.

Projekt jest realizowany poprzez prowadzenie strony www (e-magazynadwokat.pl) i profili na mediach społecznościowych. Magazyn drukowany w Gazecie Wyborczej będzie ukazywał się co kwartał, dzięki kolportażowi Gazety Wyborczej, ale ma charakter autonomicznego pisma, którego wydawcą jest Naczelna Rada Adwokacka. Siedziba redakcji znajduje się w budynku Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 63.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

Dziekan

Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi

adw. Jarosław Zdzisław SzymańskiWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!