krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Komunikat Dziekana

KOMUNIKAT DZIEKANA

KOMUNIKAT  DZIEKANA 

nr 49/2015  z dnia 24 września 2015 r.

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

W związku z nałożonymi na Dziekanów ORA obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej i dokumentowania udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej uprzejmie informuję, iż ORA w Łodzi będzie zobowiązana wyznaczyć adwokatów do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscach wskazanych przez Starostów na podstawie umów zawartych pomiędzy adwokatami a powiatami w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Dziekanem ORA w Łodzi a Starostami.

W związku z powyższym zwracam się do Koleżanek i Kolegów z prośbą o zgłaszanie na piśmie do biura ORA w Łodzi woli udziału w poradnictwie prawnym wraz ze wskazaniem powiatów (adwokat może wybrać klika powiatów), w których Koleżanki i Koledzy byliby zainteresowani świadczyć pomoc prawną. Okręgowe rady adwokackie, na podstawie zgłoszeń adwokatów, tworzą imienne wykazy adwokatów. Wykazy tworzy się osobno dla każdego powiatu, według kolejności wpływu zgłoszeń adwokatów.

Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności, warunków formalno-prawnych i organizacyjnych zawarte są w cyt. wyżej ustawie.

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 10 października 2015 r.

 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Dziekan                                                                                     

ORA w Łodzi                         

adw. Jarosław Zdzisław SzymańskiWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!